Pháp Lý Minh Bạch - Nền tảng cho sự phát triển vững bền

Với tôn chỉ pháp lý minh bạch là nền tảng cho sự phát triển vững bền, dự án Mega Residence do Công ty TNHH Đô Thị Mê Ga (Thành viên Khang Điền) làm chủ đầu tư đã hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan, giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi nắm trong tay chủ quyền sở hữu ngôi nhà của riêng mình.

  • Đã hoàn tất đền bù 100% diện tích dự án (ngày 22/02/2008)
  • Dự án đã được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh 1/500 (Số 293/QĐ – UBND, ngày 18/09/2013) 
  • Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất để thực hiện khu dân cư có quy mô 3,2 ha (Số 5627/QĐ – UBND, ngày 09/12/2009) 
  • Dự án đã nộp tiền sử dụng đất (Số2121/TB–KKKTTvàTH,ngày 12/12/2013) 
  • Dự án đã được phê duyệt thiết kế cơ sở (Phê duyệt dự án đầu tư, số 45/QĐ-SXD-TĐDA, ngày 14/10/2013) 
  • Dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - “Sổ đỏ” (160 sổ vào ngày 06/01/2014) 
  • 60 căn nhà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất – “Sổ hồng” (Ngày 27/01/2014) 

 

 Viết bình luận :